எனக்கு பிடித்த பாட்டு எங்கிருந்தாலும் எங்களின் இதயம்.....

பாடல்

பாடல் வரிகள்

பாடியவர்

எங்கிருந்தாலும் எங்களின் இதயம் (MP3) அறிவுமதி

லாவண்யா

எங்கிருந்தாலும் எங்களின் இதயம் (MP3) அறிவுமதி

கார்த்திக்


பாடல் ஒளி வடிவில்.....